ไม่สามารถ เปลียนหรือคืนสินค้าได้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@GreasyStore